ĐĂNG KÝ THAM QUAN (FOR VISITORS)

Trang chủ ĐĂNG KÝ THAM QUAN (FOR VISITORS)

ĐĂNG KÝ THAM QUAN (FOR VISITORS)

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHO MẸ BẦU, MẸ VÀ TRẺ EM

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: https://vietbaby.events-regis.com

 

THÔNG TIN TRIỂN LÃM:

 

Ngày: 01 – 04/06/2023 (Vào cửa miễn phí)

 

Địa điểm:  SECC 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thời gian: 10:00 – 18:00 (Vào cửa miễn phí)

 

Hotline: 0901-534-565

 

 

 

 

THƯ VIỆN