Vietbaby Awards

Trang chủ Vietbaby Awards

Vietbaby Awards

Giải thưởng Vietbaby Awards được ra đời vào năm 2023, được trao bởi Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Dịch vụ cho Mẹ bầu, Mẹ và Trẻ em - Vietbaby Fair. Giải thưởng bắt nguồn từ mong muốn ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp có hoạt động quảng bá nổi bật tại triển lãm. Dưới đây là danh sách các Đơn vị triển lãm thắng giải qua các năm.

Liên hệ hợp tác