TRIỂN LÃM

Trang chủ Triển lãm Đơn vị tổ chức

Đơn vị tổ chức

Triển lãm Quốc tế Sản phẩm & Dịch vụ cho mẹ bầu, mẹ và trẻ em – Vietbabyfair 2022 được đồng tổ chức bởi Công ty Coex và SEGE Fairs, nhà tổ chức triển lãm Quốc tế hàng đầu tại Hàn Quốc.

 

Xem thêm về Vietbaby