ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

Trang chủ ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

Khách hàng có thể tải mẫu đơn đăng ký gian hàng

+ Chương trình triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh: tại đây

+ Chương trình triển lãm tại TP. Hà Nội: tại đây

Mọi thông tin xin liên hệ: Ms.Minh Khuê

Tel: +84-901-534-565   Fㅣ +84-28-3622-3318 

Email: minhkhue@coex.vn