TB Media Content Co., Ltd.

Trang chủ TB Media Content Co., Ltd.

TB Media Content Co., Ltd.

🔴 Giới thiệu:

Chúng tôi tạo nhân vật và tạo hoạt ảnh.

Chúng tôi sản xuất và bán các sản phẩm đặc trưng của Jeju.

Nhân vật của tôi là con nai Baeknokdam ở Mt. Halla ở đảo Jeju. Nó thể hiện sức khỏe và hạnh phúc.

 

🔴 Sản phẩm/Dịch vụ:

Byelu – Nhân vật, hoạt hình, sản phẩm nhân vật