PARKLON YANGJU BRANCH CO., LTD

Trang chủ PARKLON YANGJU BRANCH CO., LTD

PARKLON YANGJU BRANCH CO., LTD

Địa chỉ:

Website:

—————————————————————–

Giới thiệu:

Parklon được thành lập vào năm 1993 và chúng tôi đã liên tục giới thiệu nhiều loại thảm và sản phẩm khác nhau, bao gồm cả thảm chơi. Hơn nữa, chúng tôi đã phát triển như một nhà sản xuất thảm hàng đầu vì chúng tôi luôn nghiên cứu và phát triển các thiết kế tốt. Parklon là nhà sản xuất thảm chơi hàng đầu hiện nay với chiến lược marketing và chất lượng sản phẩm cũng như công nghệ tiên tiến vượt trội.

 

Sản phẩm/Dịch vụ:

PARKLON

Smiling family in the living room

Cheerful parents with child smiling and keeping roof mockup over heads while sitting on floor in cozy living room during relocation