Mypen Co., Ltd.

Trang chủ Mypen Co., Ltd.

Mypen Co., Ltd.

🔴 Giới thiệu:

Mypen chuyên sản xuất các dụng cụ viết sáng tạo và chất lượng cao từ năm 2002. Các sản phẩm của chúng tôi mang lại lợi thế cạnh tranh khác biệt cho người mua với tính năng được cấp bằng sáng chế quốc tế an toàn và tiện lợi, tạo cơ hội tạo ra thị trường mới và mở rộng thị trường. Đồng thời, My Pen mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm viết thỏa mãn.

 

🔴 Sản phẩm/Dịch vụ:

MYPEN – Bút bi, bút đánh dấu