KCGLOBIZ ( DINOSOLES)

Trang chủ KCGLOBIZ ( DINOSOLES)

KCGLOBIZ ( DINOSOLES)

🔴 Giới thiệu:

Dinosaur + Soles tức là giày Khủng long.

Và chỉ có một thương hiệu thiết kếgiày khủng long trẻ em chuyên nghiệp trên thế giới.

Chúng tôi đã phát triển khuôn 3D khủng long giống như thật và gắn vào giày.

Trẻ em có thể nhìn, chạm và cảm nhận khủng long giống như thật.

 

🔴 Sản phẩm/Dịch vụ:

DINOSOLES – Giày Led khủng long 3D DINOSoles trẻ em.