IWINGTV

Trang chủ IWINGTV

IWINGTV

🔴 Giới thiệu:

IWING là một nền tảng với hơn 8.000 cuốn sách ảnh từ 120 nhà xuất bản Ứng dụng, được sử dụng cho các thiết bị IOT.

 

🔴 Sản phẩm/Dịch vụ:

IWING TV – Sách thẻ dựa trên sách ảnh được sử dụng trong các ứng dụng, TV và dự án chùm tia