IWINGTV

Trang chủ IWINGTV

IWINGTV

Địa chỉ:

Website:

—————————————————————–

Giới thiệu:

IWING TV vận hành Ứng dụng, Web và IOT (IwingTV_Device), là các dịch vụ nền tảng dựa trên nội dung sách ảnh.

IOT (IWING TV) là dịch vụ giáo dục sử dụng khái niệm xem sách qua TV, chùm tia hoặc màn hình bằng cách sử dụng Thẻ thông minh (một cuốn sách) trên thiết bị.

 

Sản phẩm/Dịch vụ:

IWING TV