ILDONG FOODIS CO., LTD.

Trang chủ ILDONG FOODIS CO., LTD.

ILDONG FOODIS CO., LTD.

🔴 Giới thiệu:

ILDONG FOODIS là một công ty thực phẩm tổng hợp cung cấp lối sống lành mạnh hơn không chỉ cho trẻ sơ sinh mà còn cho cả người lớn. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một công ty thực phẩm toàn cầu với nhiều loại sản phẩm.

 

🔴 Sản phẩm/Dịch vụ:

Hikid, Ayiyum – Nhãn hàng dinh dưỡng cho trẻ HIKID và nhãn hiệu ăn dặm Ayiyum cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ