Bm Pharmaceutical Co., Ltd.

Trang chủ Bm Pharmaceutical Co., Ltd.

Bm Pharmaceutical Co., Ltd.

Website:www.bm91.com

Địa chỉ: 

🔻 Giới thiệu:
Năm thành lập: thành lập năm 1997
Lĩnh vực kinh doanh: Công nghiệp sản xuất thực phẩm và thực phẩm chức năng sức khỏe
(Công ty chứng nhận GMP)
🔻 Sản phẩm/Dịch vụ:
porong porong pororo vitamin C/hương đào
Loại sản phẩm: 50T/250T/500T/1000T
-sản phẩm phổ biến nhất cả trong và ngoài nước và bao gồm cả Vitamin C (thành phần chức năng)