Binggrae

Trang chủ Binggrae

Binggrae

Wesite: https://www.bing.co.kr/

Địa chỉ: 4344-3 Dasan-dong, Namyangju-si, Kyunggi-do / 45 Dasanhwan-ro, Namyangju-si, Kyunggi-do (Dasan-dong)

🔻 Giới thiệu:
Binggrae được thành lập vào năm 1967 nhằm góp phần phát triển ngành sữa
công nghiệp chế biến và cuộc sống lành mạnh của khách hàng. Trong gần năm mươi lăm năm này,
chúng tôi đã phát triển thành một công ty toàn cầu hoạt động tích cực trên trường thế giới.
Binggrae đã phát triển một loạt sản phẩm sáng tạo và theo đuổi những thách thức
thông qua việc bắt đầu kinh doanh mới và thâm nhập thị trường mới
không chỉ dẫn đầu sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc
mà còn là sức khỏe và hạnh phúc của khách hàng.
🔻 Sản phẩm/Dịch vụ:
Kem và sữa nội địa