KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (FOR INDIVIDUALS)

VIETNAM INT’L MATERNITY – BABY & KIDS FAIR

Xin vui lòng đính kèm danh thiếp hoặc điền thông tin theo mẫu dưới đây, nộp lại tại Quầy Đăng ký và nhận Sticker vào Triển Lãm

(Please attach your business card or fill in the following registration form and submit it to the on-site registration desk where you can pick up your sticker.)

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

* (Xin vui lòng điền đầy đủ vào ô trống dưới đây) Marks is required item.

1. Đối tượng (Visitor Classification) *

2. Thu nhập hàng tháng của gia đình? (Monthly family income?) *

3. Con bạn bao nhiêu tuổi? (How old are your children?) *

4. Số trẻ em trong gia đình? (How many kids are in your family?) *

5. Trung bình mỗi tháng bạn chi bao nhiêu tiền mua sắm cho con? *

6. Đây là lần thứ mấy anh/chị đến tham gia Triển lãm Quốc Tế về sản phẩm dịch cho Mẹ bầu, mẹ và trẻ em? (How many times have you joined Viet Baby Fair?) *

7. Anh/chị biết đến Triển lãm thông qua qua những hình thức nào? (How did you know about the Exhibition?) *