• VIETBABY FAIR 2016
  • Vietbaby fair2015 lần 3
  • SNB' Booth
  • Anka' Booth
  • Bé chơi xe
  • booth
  • Canon's Booth
  • Slide Update 1

Hồ sơ triển lãm

Ban tổ chức 

Ban hỗ trợ

Ban hỗ trợ vận chuyển

Ban hỗ trợ truyền thông

 

Đơn vị triển lãm