ĐĂNG KÝ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG (FOR COMPANIES AND TRADE BUYERS ONLY)

Trang chủ ĐĂNG KÝ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG (FOR COMPANIES AND TRADE BUYERS ONLY)

ĐĂNG KÝ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG (FOR COMPANIES AND TRADE BUYERS ONLY)

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHO MẸ BẦU, MẸ VÀ TRẺ EM

 

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: https://vietbaby.events-regis.com

 

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

 

Ngày: 01- 04/06/2023 (Vào cửa miễn phí)

 

Địa điểm: SECC, 799 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh City

 

Thời gian: 10:00 – 18:00 (Vào cửa miễn phí)

 

Hotline: +84-901-534-565

THƯ VIỆN