YONSEI UNIVERSITY DAIRY

Trang chủ YONSEI UNIVERSITY DAIRY

YONSEI UNIVERSITY DAIRY

Website: https://www.yonseidairy.com/shop_v2/

Địa chỉ: Seoul, Seodaemun-gu, Yonsei-ro 50 Đại học Yonsei

🔻 Giới thiệu:
Đây là công ty sữa tổng hợp được điều hành bởi Đại học Yonsei, một trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc.
🔻 Sản phẩm/Dịch vụ:
Là sản phẩm sữa ra đời với sự tư vấn của các giáo sư giỏi tại Đại học Yonsei.