MERRYVERSE STUDIO

Trang chủ MERRYVERSE STUDIO

MERRYVERSE STUDIO

Website: www.merryverse.com

Địa chỉ: Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nội dung Gwangju, 60 Jejung-ro, Nam-gu, Gwangju

🔻 Giới thiệu:
MERRYVERSE STUDIO là nhóm sáng tạo khám phá những giá trị văn hóa mới và cuộc sống vui vẻ dựa trên khả năng nhạy bén sáng tạo và phân tích xu hướng để tạo ra những nội dung tuyệt vời.
🔻 Sản phẩm/Dịch vụ:
UGLY MEWS