Maeil Dairies

Trang chủ Maeil Dairies

Maeil Dairies

Website: https://www.maeil.com/

Địa chỉ: 50, Jongno-1-gil, Jongno-gu, Seoul, Hàn Quốc

🔻 Giới thiệu:
Maeil Dairies là công ty thực phẩm hàng đầu về dinh dưỡng Trẻ em & Trẻ em, nhiều loại sữa/không sữa và thậm chí cả thị trường dinh dưỡng dành cho người lớn. Chúng tôi làm hết sức mình để cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất với tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và hương vị.
🔻 Sản phẩm/Dịch vụ:
Kids Boost, Yommy Yommy là giải pháp tốt nhất để trẻ em đang lớn vui chơi. Trang trại hữu cơ Sangha là thương hiệu hữu cơ hàng đầu tại Hàn Quốc.