KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

Trang chủ KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

Website: http://www.koreadia.or.kr/

Địa chỉ: #43 Bangbae–ro, Seocho–ku, Seoul 137–851, Korea

🔻 Giới thiệu:
Ngành công nghiệp sữa Hàn Quốc đã phát triển ổn định vì sức khỏe và hạnh phúc của quốc gia và hiện đang có những tiến bộ hơn nữa được công nhận rộng rãi trên thị trường thế giới.
Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ sinh học thông qua Phát triển Sản phẩm Sữa Phát triển các sản phẩm sữa tập trung vào các chuyên gia mở rộng lĩnh vực sang công nghệ sinh học và vật liệu mới có chứa vi sinh vật.
Ngành công nghiệp sữa của Hàn Quốc ngày càng phát triển thông qua hợp tác công nghiệp-học thuật tích cực.
Nghiên cứu công nghiệp sữa Hàn Quốc tập trung vào các nguyên liệu cơ bản liên quan đến thực phẩm, phát triển sản phẩm mới và nghiên cứu quy trình, nhu cầu về sức khỏe hoặc thiên nhiên, đồng thời điều chỉnh theo hoàn cảnh xã hội đang thay đổi nhanh chóng như chủ nghĩa toàn cầu hóa.
🔻 Sản phẩm/Dịch vụ:
Phát triển công nghiệp chế biến sữa và y tế công cộng