ILDONG FOODIS

Trang chủ ILDONG FOODIS

ILDONG FOODIS

Địa chỉ:

Website:

—————————————————————–

Giới thiệu:

* Hikid: Bữa ăn cân bằng dinh dưỡng cao cấp cung cấp dưỡng chất cho trẻ đang phát triển

* Ayiyum: Thực phẩm an toàn và đáng tin cậy cho trẻ nhỏ của chúng ta (Ăn nhẹ, ăn dặm, v.v.)

 

Sản phẩm/Dịch vụ:

Hikid & Ayiyum