Electural

Trang chủ Electural

Electural

Website: www.electuralstudio.com

Địa chỉ: 701, 46, Ilsan-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, South Korea

🔻 Giới thiệu:
Electural là một studio sáng tạo phát triển và cấp phép cho nội dung và IP nhân vật. Chúng tôi thiết kế và cấp phép cho nhiều loại sản phẩm nhân vật mang lại hy vọng và niềm vui cho mọi người trên toàn thế giới.
🔻 Sản phẩm/Dịch vụ:
ThumThum / Happy Happy Girl