Cixi Ruihong Electric Appliance Co.,Ltd

Trang chủ Cixi Ruihong Electric Appliance Co.,Ltd

Cixi Ruihong Electric Appliance Co.,Ltd

🔴 Giới thiệu:

Thiết kế chống chảy ngược, ngăn chặn hướng ô nhiễm của dòng sữa vào, van chống chảy ngược màng silicon, ngăn sữa mẹ chảy ngược trở lại máy

 

🔴 Sản phẩm/Dịch vụ:

máy hút sữa