Chum Education

Trang chủ Chum Education

Chum Education

🔴 Giới thiệu:

Chum Education đã cho ra mắt hơn 200 sản phẩm giáo dục nhằm hỗ trợ giáo dục vui chơi có hệ thống tại nhà và trẻ em học tại nhà. Chúng tôi đang mở rộng lĩnh vực của mình ngoài tài liệu giáo dục để bao gồm nhiều sản phẩm dành cho trẻ em dựa trên nhân vật Hattung.

 

🔴 Sản phẩm/Dịch vụ:

Hattung – Hattung Sayhouse (Board) – Creative Activity Books & Activity Ví dụ – Hattung Brain Books – Hattung Chum Math Books