BOTA STUDIO

Trang chủ BOTA STUDIO

BOTA STUDIO

Website: https://botastudio.quv.kr

Địa chỉ: 60, Jejung-ro, Nam-gu, Gwangju, room 307, Republic of Korea

🔻 Giới thiệu:
A content company that creates a character webtoon animation world view

🔻 Sản phẩm/Dịch vụ:
HI PET DOLL