BOGEUN Co., Ltd.

Trang chủ BOGEUN Co., Ltd.

BOGEUN Co., Ltd.

Website: www.bogeun.com

Địa chỉ: 291 Namcheon-ro, Namcheon-myeon, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Korea

🔻 Giới thiệu:
Chúng tôi không ngừng sản xuất các sản phẩm giáo dục chất lượng cao.
Chúng tôi phát triển các sản phẩm cải tiến, tích hợp AR và VR cho thị trường giáo dục luôn thay đổi trong cái gọi là ‘Kỷ nguyên không tiếp xúc’ mà chúng ta đang sống.
🔻 Sản phẩm/Dịch vụ:
Lồng tiếng