Access Korea

Trang chủ Access Korea

Access Korea

Website: https://accesskr.modoo.at/

Địa chỉ: 

🔻 Giới thiệu:
ACCESS KOREA được thành lập vào năm 2019 nhằm quảng bá những nội dung văn hóa đặc sắc của Hàn Quốc bằng cách mở rộng thị trường trong và ngoài nước, từ đó góp phần phát triển Làn sóng Hàn Quốc (Hallyu).
Công ty chúng tôi cung cấp các cách tiếp cận và cơ hội đa dạng, chẳng hạn như cấp phép nhân vật, phân phối hoạt hình.
🔻 Sản phẩm/Dịch vụ:
SauceRia, Banitte, Zombie Dumb