Sơ Đồ Triển Lãm

Sơ đồ triển lãm và các phân khu chức năng

  • Khu hội thảo & sự kiện
  • Khu Playground - Sân chơi cho bé 
  • Khu cho thuê xe đẩy
  • Khu chăm sóc bé
  • Khu Cafeteria
  • Khu massage bầu

 

banner1
banner 2
banner 3

Đơn vị triển lãm