Citibank Viet Nam

Citibank Viet Nam
Category: Sản phẩm dịch vụ khác

Citibank cung cấp một loạt các dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam bao gồm Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Đầu tư và Dịch vụ Giao dịch Toàn cầu, bao gồm Thương mại và Dịch vụ Tài chính, Chứng khoán và Quỹ Dịch vụ.
Citibank kết hợp sự hiện diện toàn cầu và nguồn lực của mình cùng dấu ấn tại địa phương để cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng ở cả Việt Nam và những người muốn đầu tư vào Việt Nam.

Ngân hàng đầu tiên khởi động giao dịch ngân hàng trực tuyến
Ngân hàng đầu tiên khởi động cổng thanh toán trực tuyến
Ngân hàng đầu tiên khởi động nền tảng ngân hàng đầu tư trực tuyến

    
     

banner1
banner 2
banner 3

Đơn vị triển lãm