Global Art

Global Art
Category: Sản phẩm và Dịch vụ Giáo dục

Phương pháp học tập tại Global Art & Creative được xây dựng  từ năm 1999  với mục tiêu tăng cường kỷ luật học tập của trẻ, để giúp các em trở nên sáng tạo hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Thông qua các chương trình đa dạng, học viên được học hỏi và phát triển trong một môi trường học tập sáng tạo và hiệu quả. Các giáo trình được thiết kế giúp học viên trải nghiệm nền giáo dục một cách toàn diện.

Các chương trình sáng tạo được thực hiện trên toàn thế giới bằng cách sử dụng cùng một nguồn của khái niệm dạy và học.

           

Email: minhtram@globalartvn.com
duongngocminhtram@gmail.com

Phone: '0932818793

Name: DƯƠNG NGỌC MINH TRÂM - Marketing Exective

 

banner1
banner 2
banner 3

Đơn vị triển lãm