| Chào mừng đến với Việt Baby Fair!

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  • PHẦN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

   (FOR COMPANIES AND TRADE BUYERS ONLY)

   Xin vui lòng đính kèm danh thiếp hoặc điền thông tin theo mẫu dưới đây, nộp lại tại Quầy Đăng ký và nhận Sticker vào Triển Lãm
   (Please attach your business card or fill in the following registration form and submit it to the on-site registration desk where you can pick up your sticker.)
  • * (Xin vui lòng điền đầy đủ vào ô trống dưới đây) Marks is required item.
  • VIETNAM INT'L MATERNITY - BABY & KIDS FAIR