KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (FOR COMPANIES AND TRADE BUYERS ONLY)

VIETNAM INT’L MATERNITY – BABY & KIDS FAIR

Xin vui lòng đính kèm danh thiếp hoặc điền thông tin theo mẫu dưới đây, nộp lại tại Quầy Đăng ký và nhận Sticker vào Triển Lãm

(Please attach your business card or fill in the following registration form and submit it to the on-site registration desk where you can pick up your sticker.)

 

THÔNG TIN CÔNG TY

KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG

* (Xin vui lòng điền đầy đủ vào ô trống dưới đây) Marks is required item.

1. Lĩnh vực kinh doanh (Business Scope) *

2. Chức vụ (Title) *

3. Công việc đảm nhiệm (Job by functions) *

4. Thẩm quyền ra quyết định mua và bán trong công ty (Purchasing Power in company) *

5. Mục đích viếng thăm (Purpose of Visit) *

6. Anh/chị biết đến Triển lãm thông qua qua những hình thức nào? (How did you know about the Exhibition?) *