Đơn vị triển lãm

Trang chủ Đơn vị triển lãm

Đơn vị triển lãm

W

BOOTH D17

WATTLE HEALTH AUSTRALIA Co., Ltd (Vietnam)

Từ Hành trình Organic, Wattle Health Australia kỳ vọng được biết đến trên khắp thế giới như một thương hiệu về sản phẩm có chất lượng tuyệt hảo, nguồn gốc hữu cơ và bền vững nhằm nâng cao sức khỏe và thể chất, với nguyên liệu nuôi trồng từ nguồn nước tinh khiết, bầu không khí trong lành, và tầng đất hữu cơ màu mỡ, đóng gói bảo quản nguyên vẹn các chất....