Đơn vị triển lãm

Trang chủ Đơn vị triển lãm

Đơn vị triển lãm

E

BOOTH F501

Easy eyeon

LIÊN HỆ: PIC: SONG BON SUB Mobile: 010-9939-0758 – 07086151927 Email: songbs76@naver.com Add: 38-23, Haepo-gil, Deogyang-gu, Goyang-si,Gyeonggi-do, Republic of Korea Website: www.easyeyeon.com ———– GIỚI THIỆU CÔNG TY: Easy eyeon chuyên về xe đẩy trẻ em. Xe đẩy di động Có rất nhiều sản phẩm như phụ kiện, và đây là công ty bán nhiều sản […]

BOOTH B9

Easyeyeon

LIÊN HỆ: Bae Jae Hyun – Assistant manager Địa chỉ: 38-23, Haepo-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 2nd floor, 10542 Điện thoại: 010-2304-9021 – 07086151927 Email: jaehyun.eyeon@gmail.com Trang chủ: http://easyeyeon.com/ ————— GIỚI THIỆU CÔNG TY: Eyeon Momo là một chiếc xe nôi dung hòa. nét đặc trưng Đầu tiên là ghế 3D không trọng […]

BOOTH H203

Edussam

LIÊN HỆ: PIC: Hans Na Mobile: 01047759395 – 0325557843 Email: edussam1004@naver.com Add: Edussam 3F, 8, Anaji-ro 38beon-gil, Gyeyang-gu, Incheon, Republic of Korea Website: https://www.edussam.co.kr/ ———– GIỚI THIỆU CÔNG TY: Với kim chỉ nam là mong muốn tạo ra thế giới tốt đẹp, họ không ngừng thách thức và đổi mới không ngừng để tạo ra […]