Đơn vị triển lãm

Trang chủ Đơn vị triển lãm

Đơn vị triển lãm

C

BOOTH N18-2

COZY STORY

LIÊN HỆ: Hyunah Hong – Director 010-9099-8321 cozy_story@naver.com http://www.cozystory.co.kr 6, Strawberrywonjungmun-gil, Guri-si, Gyeonggi-do — GIỚI THIỆU CÔNG TY: Câu chuyện ấm cúng bắt đầu với một nhà chơi tư nhân vào năm 2012, và bây giờ chúng tôi đã tạo ra các sản phẩm trẻ em. Chúng tôi đang phát triển với ước mơ của […]

BOOTH R22

Công Ty Cổ Phần Care With Love

GIỚI THIỆU CÔNG TY: Care With Love là hệ thống Spa, dịch vụ y tế chuyên nghiệp CHUẨN MỸ đầu tiên, chăm sóc cho hơn 100.000 mẹ và bé trong suốt 8 năm qua. Làm việc với tôn chỉ “Care With Love – Chăm sóc với tất cả tình yêu thương” toàn thể nhân viên […]

BOOTH S18-1

COLORLOON CO., LTD.

LIÊN HỆ: Toby Hwang (General Director) HP: 821052872245 Email: toby@colorloon.com Add: 42, Yongjeonggyeongje-ro 2-gil, Gunnae-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do, Korea 11154 Website: https://www.colorloon.com — Giới thiệu công ty: Colorloon Ltd. đã ra mắt khinh khí cầu đồ chơi đặc biệt có tên “Colorloon” cho phép một đứa trẻ tự làm Bộ đồ chơi tự làm bóng của […]